คำจำกัดความของออนเซ็น

ในประเทศญี่ปุ่น ออนเซ็น (温泉) คือน้ำพุร้อนและโรงอาบน้ำและโรงแรมแบบดั้งเดิมที่อยู่รอบๆ มีแหล่งน้ำพุร้อนประมาณ 25,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น และสถานประกอบการออนเซ็นประมาณ 3,000 แห่งใช้น้ำร้อนตามธรรมชาติจากน้ำพุร้อนใต้พิภพเหล่านี้

About the author

Tag Cloud